Asistovaná reprodukce v číslech

Statistické údaje k AR

Asistovanou reprodukci v ČR monitoruje Národní registr asistované reprodukce. Správcem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.  

Účelem registru je evidence všech žen, u kterých byla zahájena ovariální stimulace nebo bylo zahájeno monitorování za účelem léčby sterility (sterility vlastní nebo sterility jiné ženy v případě darování oocytů) metodami asistované reprodukce, tedy metodou mimotělního oplodnění (IVF) nebo příbuznými technikami.

Potíže s početím dítěte dnes řeší přibližně 20-22% párů. V roce 2011 to bylo 15% párů, v roce 2000 statistiky uváděly ještě nižší statistiky, kolem 10% párů. Jedná se tedy o fenomén s rostoucí tendencí výskytu v populaci (Šulová, Fait, Weiss, 2011).

Zajímavé evropské i celosvětové statistiky o asistované reprodukci zveřejňuje pravidelně ESHRE. Dle tohoto zdroje, se jeden ze šesti párů (měřeno celosvětově) během svého reprodukčního života  alespoň jednou potýká s problémy spojenými s neplodností. Prevalence minimálně 12 měsíců trvající neplodnosti u žen ve věku 22-44 let je 9%. (eshre, cit. 2018)

Neplodnost z příčiny fyziologické na straně muže bývá diagnostikována u 20-30% párů, na straně ženy je to 20 – 35%, na obou stranách leží fyziologická příčina neplodnosti u 25-40% párů. Pro neplodnost z neznámé příčiny se léčí 10-20% párů.

Nejčastěji udávaným vysvětlením pro nárůst počtu párů, které každý rok vyhledají některé z center asistované reprodukce, je rostoucí věk žen.

graf 1: Průměrný věk žen při zahájení cyklu; zdroj: NRAR

Vyšší průměrný věk cyklů KET oproti IVF je samozřejmým výsledkem toho, že cyklus KET přichází na řadu po IVF cyklu – v případě neotěhotnění ženy po několika měsících, v případě otěhotnění a porodu typicky po jednom až několika letech.

Dlouhodobý pokles věku dárkyň (ed-spodní křivka na grafu) odráží pravděpodobně intenzivní náborové působení podle profilů uživatelek na vhodnou věkovou skupinu.

První dítě se po IVF narodilo v roce 1978 a od té doby se odhaduje počet takto narozených dětí na více než 7 milionů (celosvětově). Nejčastěji se pro neplodnost léčí ženy ve věku 30 – 39 let.

Nejvíce cyklů asistované reprodukce je prováděno v Evropě, je to kolem 50 % všech cyklů. V roce 2014 to v Evropě bylo necelých 800 000 cyklů ve 39 evropských zemích. V USA to bylo 150 000 cyklů a v Austrálii a na Novém Zélandě 65 000 cyklů. V každé vyspělé zemi je nárůst v počtu asistovaných cyklů každoročně 5 – 10%. (eshre, cit. 2018). Ve stejném roce bylo v ČR započato necelých 36 000 cyklů, jak je vidět v grafu níže.

  • Graf 2: Počty všech cyklů hlášených do NRAR  jednotlivých letech; zdroj: NRAR

Základním ukazatelem efektivity je IR (implementation rate). Je to podíl počtu plodových vajec a transferovaných embryí. Graf níže odráží přirozený biologický proces stárnutí oocytů a s ním spojenou sníženou efektivitu (jak přirozeného, tak umělého oplození). Ve shodě s řadou prací se i v NRAR od přibližně 33 roků věku ženy naděje na implantaci embrya snižuje.

Graf 3: IR po IVF dle věku ženy, zdroj: NRAR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *