PSYCHOTERAPIE

Hlásím se mezi Rogeriány, tzn. mám výcvik v Rogersovské psychoterapii a ačkoli nepopírám, že každý terapeut si časem utvoří svůj vlastní styl práce, snažím se být zásadám Rogersovského přístupu věrná, neboť mi dávají smysl. V praxi to znamená, že se snažím utvořit s klientem vždy vztah založený na jeho bezpodmínečném přijetí, vážím si jeho důvěry a toho, že mi odkrývá kus svého světa. Naslouchám, neskrývám emoce, které ve mě jeho příběh vyvolává. Reaguji, ale neradím. Věřím, že zdroj síly k osobnímu růstu má každý uvnitř sebe. A každý potřebuje nalézt svou vlastní cestu. Ráda vám na této cestě budu průvodcem.