PARKINSONOVA NEMOC

Parkinsonova nemoc je neurogenerativní onemocnění charakteristické postupným odumíráním nervových buněk v mozku. Nejpatrnějšími projevy jsou změny hybnosti (třes, svalová stuhlost až „zamrzání“, pomalé pohyby, nestabilita), včetně poruch jemné motoriky (poruchy písma, obličej bez mimiky, aj.), je tu ale i řada nemotorických problémů, mezi které patří potíže v komunikaci, poruchy spánku, obtížné dodržování hygienických zásad či zhoršené možnosti sebeobsluhy v dalších oblastech každodenního života. To vše klade velké nároky na psychiku nemocného, ale také na psychiku pečujících osob.

Nekladu si za úkol suplovat roli lékařských specialistů, ale můžu poskytnout konzultace ohledně podmínek dobré péče, praktické rady a tipy na zlepšení kvality života člověka s Parkinsonovou nemocí a v neposlední řadě psychologickou pomoc jak lidem zasaženým touto chorobou, tak těm, kteří o ně pečují.