O mně

Původně jsem vystudovala ekonomii a svou profesní dráhu zahájila jako specialista v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ke studiu psychologie jsem se rozhodla až ve svých 30 letech. Vystudovala jsem jednooborovu psychologii – bakalářský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě toho jsem absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik v PCA (jde o přístup zaměřený na člověka – „Person Centred Approach“ dle Carla Rogerse ), řadu školení a seminářů.

V r. 2018 jsem prováděla výzkum mezi ženami léčícími se pro neplodnost. Potkala jsem se s řadou žen, které procházely procesem asistované reprodukce nebo se teprve k umělému oplodnění odhodlávaly a potřebovaly se s někým poradit. Mojí výhodou je vlastní zkušenost s léčením neplodnosti. Další dva roky jsem působila jako gerontopsycholog v domově, který je specifický svým zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí. A mezitím začala provozovat soukromou psychoterapeutickou praxi. Postupně jsem se začala věnovat výhradně té.