Vítejte na mých stránkách. Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Obrátit se na mne můžete v obtížných životních situacích jakéhokoli druhu. Níže  uvádím oblasti, kterým jsem se  minulosti věnovala více do hloubky a moje zkušenost s klienty s těmito obtížemi je bohatší.

O mně

Původně jsem vystudovala ekonomii a svou profesní dráhu zahájila jako specialista v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ke studiu psychologie jsem se rozhodla až ve svých 30 letech. Vystudovala jsem jednooborovu psychologii – bakalářský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě toho jsem absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik v PCA (jde o přístup zaměřený na člověka – „Person Centred Approach“ dle Carla Rogerse ), řadu školení a seminářů.

V r. 2018 jsem prováděla výzkum mezi ženami léčícími se pro neplodnost. Potkala jsem se s řadou žen, které procházely procesem asistované reprodukce nebo se teprve k umělému oplodnění odhodlávaly a potřebovaly se s někým poradit. Mojí výhodou je vlastní zkušenost s léčením neplodnosti. Další dva roky jsem působila jako gerontopsycholog v domově, který je specifický svým zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí. A mezitím začala provozovat soukromou psychoterapeutickou praxi. Postupně jsem se začala věnovat výhradně té.

PSYCHOTERAPIE

Hlásím se mezi Rogeriány, tzn. mám výcvik v Rogersovské psychoterapii a ačkoli nepopírám, že každý terapeut si časem utvoří svůj vlastní styl práce, snažím se být zásadám Rogersovského přístupu věrná, neboť mi dávají smysl. V praxi to znamená, že se snažím utvořit s klientem vždy vztah založený na jeho bezpodmínečném přijetí, vážím si jeho důvěry a toho, že mi odkrývá kus svého světa. Naslouchám, neskrývám emoce, které ve mě jeho příběh vyvolává. Reaguji, ale neradím. Věřím, že zdroj síly k osobnímu růstu má každý uvnitř sebe. A každý potřebuje nalézt svou vlastní cestu. Ráda vám na této cestě budu průvodcem.

NEPLODNOST

Za neplodnost je považován stav, kdy po roce snahy o početí dítěte nedojde k otěhotnění. Párů, které vyhledají z tohoto důvodu pomoc odborníků v některém z Center asistované reprodukce je rok od roku více. Statisticky vzato jsou metody asistované reprodukce velmi účinné. Je však třeba počítat s tím, že léčba neplodnosti může být během na dlouhou trať a čím déle trvá, tím větší psychickou zátěž  pro oba partnery představuje. Jinak se s ní vyrovnávají ženy, a jinak muži. V každém případě je to vždy záležitost obou dvou a bez vzájemné komunikace se léčba neobejde.

Poradenství pro neplodné páry může mít podobu:

  • Poradenství před započetím léčby – nevíte, jestli je pro vás umělé oplodnění optimálním řešením? Chcete získat dostatek času a informací k učinění rozhodnutí o podstoupení/nepodstoupení léčby? Pojďme prodiskutovat alternativy umělého oplodnění, prozkoumat důsledky léčby z hlediska osobního a rodinného, říct si, co vás čeká, pokud zvolíte „A“ a co pokud zvolíte „B“.  
  • Podpůrné poradenství – už jste v některém z Center asistované reprodukce byli a potřebujete nové informace vstřebat? Vynasnažím se vám poskytnout dostatek emocionální a psychologické podpory v procesu přijetí diagnózy, zjišťování vašich možností a případně i léčby.
  • Terapeutické poradenství – jste rozhodnuti pro léčbu, ale máte obavy, jak to celé zvládnete? Nechte mne stát se vaším průvodcem na cestě prožívání a sbírání zkušeností s léčbou. Pomůžu vám překonat nejvíce zneklidňující fáze léčby. Jde o opakovaná setkávání, v podstatě psychoterapii.
  • Poradenství v procesu rozhodování – v průběhu léčby je třeba učinit některá rozhodnutí, určitě nejste jen pasivní figurkou v rukou lékařů. Máte vlastní představy o ideálním postupu, svá přesvědčení, svoje hranice, za které už nechcete jít. Váš postoj se postupně vytváří. Může pomoci vše probrat s někým, kdo ví, o čem je řeč.
  • Krizové poradenství – nerada maluju čerty na zeď, ale v průběhu léčby může nastat krize – IVF se nezdaří, embrya dobře neprospívají, zkrátka, věci se dějí jinak než byste si přáli a vy máte pocit, že už toho je na vás moc. Někdy je opravdu lepší nedusit se doma pod pokličkou.

PARKINSONOVA NEMOC

Parkinsonova nemoc je neurogenerativní onemocnění charakteristické postupným odumíráním nervových buněk v mozku. Nejpatrnějšími projevy jsou změny hybnosti (třes, svalová stuhlost až „zamrzání“, pomalé pohyby, nestabilita), včetně poruch jemné motoriky (poruchy písma, obličej bez mimiky, aj.), je tu ale i řada nemotorických problémů, mezi které patří potíže v komunikaci, poruchy spánku, obtížné dodržování hygienických zásad či zhoršené možnosti sebeobsluhy v dalších oblastech každodenního života. To vše klade velké nároky na psychiku nemocného, ale také na psychiku pečujících osob.

Nekladu si za úkol suplovat roli lékařských specialistů, ale můžu poskytnout konzultace ohledně podmínek dobré péče, praktické rady a tipy na zlepšení kvality života člověka s Parkinsonovou nemocí a v neposlední řadě psychologickou pomoc jak lidem zasaženým touto chorobou, tak těm, kteří o ně pečují.